Handelsbetingelser

 

 

Handelsbetingelser for webshoppen helenejensenknit.dk

 

Velkommen til webshoppen. Før du begynder at handle hos mig, vil jeg bede dig om at læse og acceptere handelsbetingelser nedenfor. Disse betingelser regulerer forholdet mellem dig som kunde og mig som leverandør af strikkeopskrifter til download.
Ved at placere en ordre hos mig bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret alle betingelserne.

 

 1. Bestilling og betaling: 1.1 For at foretage en bestilling på denne webshop skal du være mindst 18 år gammel eller have tilladelse fra en værge. 1.2 Når du placerer en ordre, er du forpligtet til at betale den fulde pris, der er angivet ved bestillingstidspunktet. 1.3 Betaling kan foretages via de mest almindelige kreditkort.

 2. Levering af strikkeopskrifter: 2.1 Strikkeopskrifterne i min webshop er digitale produkter og vil blive leveret som downloadbare filer efter betaling. 2.2 Efter gennemført betaling modtager du en bekræftelses-e-mail med et link til download af strikkeopskrifterne. Linket er aktivt i 14 dage efter købsdato. Du kan downloade alle de gange, du ønsker indenfor denne 14-dages periode. 2.3 Vær opmærksom på, at der kan være tekniske begrænsninger på nogle enheder, der kan påvirke din evne til at downloade eller åbne filerne. Tjek evt. om din mail frasorterer links! Vi kan ikke holdes ansvarlige for sådanne tekniske problemer.

 3. Intellektuel ejendomsret: 3.1 Alle strikkeopskrifter på min webshop er min ejendom. De er beskyttet af ophavsret og andre gældende love om immaterielle rettigheder. 3.2 Ved køb af en strikkeopskrift får du en personlig og ikke-overdragelig ret til at bruge opskriften til personlig strikning. Du må ikke kopiere, distribuere eller sælge opskriften eller de resulterende strikkevarer uden vores skriftlige samtykke.

 4. Fortrydelsesret og returnering: 4.1 Da strikkeopskrifterne er digitale varer, kan de ikke returneres eller refunderes efter download eller modtagelse. 4.2 Hvis der opstår problemer med en download eller en fil, bedes du kontakte mig direkte, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig.

 5. Ansvarsfraskrivelse: 5.1 Jeg bestræber mig på at sikre, at min webshop er korrekt og opdateret. Jeg kan dog ikke garantere, at alle oplysninger er fuldstændige, nøjagtige eller fejlfri. Jeg påtager mig intet ansvar for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller manglende information. 5.2 Jeg fraskriver mig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af mine strikkeopskrifter eller min webshop.

 6. Persondata og privatliv: 6.1 Jeg behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med shoppens privatlivspolitik, der er tilgængelig HER.
  6.2 Jeg bruger dine oplysninger til at behandle dine ordrer og levere mine tjenester til dig. Shoppen deler ikke dine oplysninger med tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre din ordre eller i henhold til gældende lov.

 7. Ændringer i handelsbetingelserne: 7.1 Jeg forbeholder mig retten til at ændre disse handelsbetingelser uden forudgående varsel. Ændringer vil træde i kraft fra det tidspunkt, de offentliggøres på webshoppen. 7.2 Det er dit ansvar som kunde at gennemgå handelsbetingelserne regelmæssigt for eventuelle ændringer.

   

Jeg håber, at du finder disse handelsbetingelser klare og retfærdige. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail: +45 26713393 eller  hj@helenejensenknit.dk.

Tak fordi du handler hos helenejensenknit.dk!

 

 

 

Terms and Conditions for the webshop helenejensenknit.dk

 

Welcome to the webshop. Before you start shopping with me, I kindly ask you to read and accept the terms and conditions below. These conditions regulate the relationship between you as a customer and me as a supplier of downloadable knitting patterns. By placing an order with me, you confirm that you have read, understood, and accepted all the conditions.

 

 1. Ordering and Payment: 1.1 To place an order on this webshop, you must be at least 18 years old or have permission from a guardian. 1.2 When you place an order, you are obligated to pay the full price stated at the time of ordering. 1.3 Payment can be made using the most common credit cards.

 2. Delivery of Knitting Patterns: 2.1 The knitting patterns in my webshop are digital products and will be delivered as downloadable files after payment. 2.2 After completing the payment, you will receive a confirmation email with a link to download the knitting patterns. The download link is active for two weeks after purchase date. You can download numerous times within this 14-day period. 2.3 Please be aware that there may be technical limitations on some devices that can affect your ability to download or open the files. Check your email’s spam folder as well. We cannot be held responsible for such technical issues.

 3. Intellectual Property Rights: 3.1 All knitting patterns on my webshop are my property. They are protected by copyright and other applicable laws on intellectual property rights. 3.2 When purchasing a knitting pattern, you receive a personal and non-transferable right to use the pattern for personal knitting. You may not copy, distribute, or sell the pattern or the resulting knitted items without my written consent.

 4. Right of Withdrawal and Returns: 4.1 As the knitting patterns are digital goods, they cannot be returned or refunded after download or receipt. 4.2 If you encounter any issues with a download or file, please contact me directly, and I will do my best to assist you.

 5. Disclaimer: 5.1 I strive to ensure that my webshop is accurate and up to date. However, I cannot guarantee that all information is complete, accurate, or error-free. I assume no responsibility for any errors, inaccuracies, or missing information. 5.2 I disclaim any liability for direct or indirect loss or damages that may arise from the use of my knitting patterns or my webshop.

 6. Personal Data and Privacy: 6.1 I process your personal information in accordance with the webshop’s privacy policy, available HERE.
  6.2 I use your information to process your orders and deliver my services to you. The webshop does not share your information with third parties without your consent unless necessary to fulfill your order or as required by law.

 7. Changes to the Terms and Conditions: 7.1 I reserve the right to modify these terms and conditions without prior notice. Changes will take effect from the time they are published on the webshop. 7.2 It is your responsibility as a customer to regularly review the terms and conditions for any changes.

   

I hope you find these terms and conditions clear and fair. If you have any questions or concerns, please feel free to contact me via phone or email:
+45 26713393 or hj@helenejensenknit.dk

Thank you for shopping at helenejensenknit.dk!