FAQ OM STRIK OG OPSKRIFTER

Hvordan får jeg strikkeopskrifterne?

Når du køber en strikkeopskrift hos HELENE JENSEN KNIT, får du – straks efter din bestilling – en mail med et link til download af opskriften. Det er derfor meget vigtigt, at du skriver den rigtige mailadresse, når du bestiller. Tjek derfor lige en ekstra gang, om den mailadresse, du indtaster, er korrekte. Strikkeopskriften er i PDF format.

Jeg kan ikke downloade min strikkeopskrift, hvad gør jeg?

Hvis du har udfordringer med at åbne strikkeopskriften, så prøv at åbne den i en anden browser. Og hvis du prøver fra en tablet eller telefon, så prøv en computer i stedet. Hvis det fortsat driller, så send en mail til hj@helenejensenknit.com. Du vil få svar hurtigst muligt.

Hvordan køber jeg en strikkeopskrift hos HELENE JENSEN KNIT, og kan jeg betale med kreditkort?

Når du har lagt den/de ønskede opskrift(er) i varekurven, så skal du trykke på “Se kurv”. Kontroller, at du har lagt det korrekte i kurven og tryk “Gå til kasse”. Skriv dine oplysninger og husk at være opmærksom på, at mailadressen er korrekt. Indtast informationer fra dit betalingskort, og tryk derefter på “godkend ordre”, hvorefter du vil modtage mail med link til download.

Er det muligt at få hjælp til en opskrift?

Som ansvarlig for strikværkstedet på Designskolen Kolding har jeg hjulpet rigtig mange professionelle og amatører, når deres strikketøj har drillet dem…. Sker det for dig når du strikker mine opskrifter, så send mig en mail på – hj@helenejensenknit.dk, og vi hjælpes ad. Strik skal være sjovt!! 
Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at svare så hurtigt som muligt, men der må alligevel forventes 48 timers svartid.

Jeg er selv fan af strikker Kimmie Munkholms fine guides og tips – dem kan du finde her: Kimmie Munkholm videoer på Youtube – eller søg generelt på YouTube, hvor der er et hav af gode tutorials til diverse strikketeknikker.

Kan jeg bytte min opskrift til et andet sprog?

Hvis du ved en fejl er kommet til at bestille din opskrift på det forkerte sprog, så send en mail til hj@helenejensenknit.dk, så sender vi gerne det korrekte sprog til dig.

Jeg tror, jeg har fundet en fejl i opskriften - kan det passe?

Alle opskrifter er teststrikket og korrekturlæst, men alligevel kan der være fejl. Hvis du mener at have fundet en fejl, så er du meget velkommen til at skrive til hj@helenejensenknit.dk, så fejlen kan blive rettet hurtigst muligt.

Hvordan ved jeg, om strikopskriften er nem eller svær?

Hos HELENE JENSEN KNIT finder du strikkeopskrifter i forskellige sværhedsgrader. Sværhedsgraden er beskrevet ved hver opskrift med de tre kategorier: Let strik, middel strik og øvet strik.

LET
Strikkeopskrifterne i denne kategori er skrevet til helt nye strikkere, hvor du kun skal kende og mestre grundlæggende strikketeknikker for at kunne strikke opskriften.

MIDDEL
Opskrifterne i denne kategori forudsætter, at du har rutine i og er fortrolig med de grundlæggende strikketeknikker, da strikkeopskrifterne indeholder sværere teknikker fx til opslagning, opsamling eller vendepinde.

ØVET
Opskrifterne i denne kategori forudsætter, at du er en garvet strikker, som kan holde overblik i en opskrift og selv placere teknik og formgivning ud fra anvisningerne i opskriften.

How do I get the knitting patterns?

When you buy a knitting pattern from HELENE JENSEN KNIT, you will – immediately after your order – receive an email with a link to download the pattern. It is therefore very important that you enter the correct email address when ordering. Therefore, check once more whether the email address you enter is correct. The knitting pattern is in PDF format.

I can't download my knitting pattern, what do I do?

If you have problems opening the knitting pattern, try opening it in a different browser. And if you’re trying from a tablet or phone, try a computer instead. If it still bothers you, send an email to hj@helenejensenknit.dk. You will receive an answer as soon as possible.

How do I buy a knitting pattern from HELENE JENSEN KNIT and can I pay by credit card?

When you have added the desired recipe(s) to the basket, you must press “View basket” – in Danish “Se kurv”. Check that you have put the correct item in the basket and press “Go to checkout” – in Danish “Gå til kasse”. Enter your information and remember to make sure that the email address is correct. Enter information from your payment card, and then press “Approve order”, after which you will receive an email with a link to download.

Is it possible to get help with a recipe?

As responsible for the knitting workshop at Design School Kolding, I have helped many professionals and amateurs when their knitting has teased them… If this happens to you when you knit my patterns, send me an email at – hj@helenejensenknit.dk and we will help you out.
Knitting should be fun!!
I do everything I can to respond as quickly as possible, but a 48-hour response time should still be expected.

I myself am a fan of knitter Kimmie Munkholm’s fine guides and tips – you can find them here: Kimmie Munkholm videos on Youtube – or search in general on YouTube, where there are a lot of good tutorials for various knitting techniques.

Can I change my recipe to another language?

If you have mistakenly ordered your recipe in the wrong language, send an email to hj@helenejensenknit.dk and we will gladly send you the correct language.

I think I found a mistake in the recipe – can that be right?

All patterns are test knitted and proofread, but there may still be errors. If you think you have found an error, you are very welcome to write to hj@helenejensenknit.dk, so that the error can be corrected as soon as possible.

How do I know if the knitting pattern is easy or difficult?

At HELENE JENSEN KNIT you will find knitting patterns in different levels of difficulty. The level of difficulty is described for each pattern with the three categories: easy knitting, medium knitting and practiced knitting.

EASY
The knitting patterns in this category are written for brand new knitters, where you only need to know and master basic knitting techniques to be able to knit the pattern.

MEDIUM
The patterns in this category require that you have experience in and are familiar with the basic knitting techniques, as the knitting patterns contain more difficult techniques, for example for casting on, gathering or turning needles.

PRACTICED
The recipes in this category assume that you are a seasoned knitter who can keep an overview of a recipe and place the technique and design yourself based on the instructions in the recipe.

SVÆRHEDSGRAD

Hos HELENE JENSEN KNIT finder du strikkeopskrifter i forskellige sværhedsgrader. Sværhedsgraden er beskrevet ved hver opskrift med de tre kategorier: Let strik, middel strik og øvet strik.

LET
Strikkeopskrifterne i denne kategori er skrevet til helt nye strikkere, hvor du kun skal kende og mestre grundlæggende strikketeknikker for at kunne strikke opskriften.

MIDDEL
Opskrifterne i denne kategori forudsætter, at du har rutine i og er fortrolig med de grundlæggende strikketeknikker, da strikkeopskrifterne indeholder sværere teknikker fx til opslagning, opsamling eller vendepinde.

ØVET
Opskrifterne i denne kategori forudsætter, at du er en garvet strikker, som kan holde overblik i en opskrift, og selv placere teknik og formgivning ud fra anvisningerne i opskriften.

 

LEVEL OF DIFFICULTY

At HELENE JENSEN KNIT you will find knitting patterns in different levels of difficulty. The level of difficulty is described for each pattern with the three categories: easy knitting, medium knitting and practiced knitting.

EASY
The knitting patterns in this category are written for brand new knitters, where you only need to know and master basic knitting techniques to be able to knit the pattern.

MEDIUM
The patterns in this category require that you have experience in and are familiar with the basic knitting techniques, as the knitting patterns contain more difficult techniques, for example for casting on, gathering or turning needles.

PRACTICED
The recipes in this category assume that you are a seasoned knitter who can keep an overview of a recipe and place the technique and design yourself based on the instructions in the recipe.